Prawo karne

 • udzielanie porad prawnych,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych i podejrzanych już na etapie dochodzenia i śledztwa,
 • obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych,
 • występowanie w sądzie jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, w celu ochrony interesu osoby pokrzywdzonej przestępstwem,
 • obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym, w tym m.in. sporządzanie wniosków o:
  • odroczenie wykonania kary,
  • przerwy w odbywaniu kary,
  • odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,

a także występowanie jako obrońca przed sądem.

Często pełnię także funkcje kuratora dla małoletnich pokrzywdzonych i reprezentuję ich interesy zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak również sądowym, spotykam się z szeroko pojętym problem przemocy w rodzinie.