Prawo cywilne

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie pism przedsądowych m.in. wezwania do zapłaty oraz procesowych m.in.
    • pozwy, wnioski, sprzeciwy, zarzuty, apelacje, pisma procesowe,
  • reprezentacja klientów w sądzie m.in.:
    • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę.

Mam duże doświadczenie w dochodzeniu należności z tytułu należnych świadczeń związanych z wypadkami w tym komunikacyjnymi zarówno dla samych poszkodowanych, jak również ich rodzin.

Jeżeli Ty lub ktoś Ci bliski ulegliście wypadkowi, sprawdź jakie i od kogo świadczenia Ci się należą.

  • zapłatę,
  • spadkowe – udzielanie porad prawnych na temat zasad dziedziczenia, kiedy warto spadek przyjąć, a kiedy odrzucić, kiedy i kto ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe, prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek,